Latest news

เลื่อมพรายลายรักบทประพันธ์ :ดวงตะวันบทโทรทัศน์ :SANCTUARYผลิตโดย :บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่นผู้กำกับ :ชนินทร ประเสริฐประศาสน์ออกอากาศ :ละครช่อง3, ละครปี 2553นักแสดงนำ :วิทยา วสุไกรไพศาล, […]
วังวารีบทประพันธ์ :โสภี พรรณรายบทโทรทัศน์ :ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศลผลิตโดย :โพลีพลัสผู้กำกับ :คนโพอินออกอากาศ :ละครช่อง3, ละครปี 2544นักแสดงนำ :เจษฎาภรณ์ ผลดี […]
วัยอลเวงบทประพันธ์ :ชลาลัยบทโทรทัศน์ :วรพันธ์ รวีผลิตโดย :ผู้กำกับ :วัชรา สังข์สุวรรณออกอากาศ :ละครช่อง7, ละครปี 2549นักแสดงนำ :มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, […]